Skip to Content

Üretim Yolculuğu

Atmosferdeki keskin CO2 artışı, dünyanın ısınmasına neden olmaktadır ve küresel iklim değişikliğinin ana sebebidir. Uygun yaşam tarzları ve ekonomik stratejiler dünya çapında benimsenmezse bu yüzyılın sonuna kadar ortalama küresel sıcaklık önemli ölçüde artış göstererek ciddi sonuçlar doğurabilir.

Henkel, verimli kaynak kullanımına, küresel çaptaki faaliyetlerinde enerji tüketiminin azaltılmasına ve sera gazı emisyonunun kısıtlanmasına odaklanmıştır. Buna ek olarak Henkel, 2040 yılına kadar "iklim pozitif" bir şirket olma hedefine sıkı sıkı bağlıdır. Henkel'in iklim koruma stratejisine ve hedeflerine ilişkin detaylı bilgileri burada bulabilirsiniz:

Strateji

Sürdürülebilirlik Raporu (İngilizce)

DİĞER KONULAR

  • Formüllerimiz insan sağlığına ve çevreye duyarlı şekilde, hiçbir hayvansal bileşen kullanılmadan güvenle hazırlanmıştır.

  • İnsanlara ve dünyaya fayda sağlayacak akıllı ambalajlar üreterek döngüsel ekonomiye giden yolda ilerlemeye öncülük ediyoruz.

  • Tüm formüllerimiz verimli kaynak kullanımı ve güçlü temizlik sonuçları sağlar.